Det vakte stor oppmerksomhet da Hurum brannvesen presenterte sin nye rosa brannbil i fjor vår. Det uvanlige fargevalget var et resultat av brannkonstablenes ønske om å skape oppmerksomhet rundt yrkesrelatert kreft og samarbeidet med Kreftforeningen.

Ett år etter at Norges første rosa brannbil ankom brannstasjonen på Tofte, har brannmannskapene fra Hurum klart å samle inn 230 000 kroner til kreftforskning.

– Det er bare å gratulere Hurum brannvesen med dette fantastiske resultatet. De har klart å engasjere stort med sin originale brannbil. Vi lover å forvalte de innsamlede midlene på en god måte og styrke arbeidet med yrkesrelatert kreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

– Vi håper den rosa brannbilen kan være med å skape enda større oppmerksomhet rundt saken fremover, sier Anne Lise Ryel. (Foto: Tommy Solberg)

Utsatt for kreftfare

Forskning viser at brannmenn har større risiko for å få kreft enn gjennomsnittet i befolkningen. Gjennom yrkeslivet blir de eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer som tas opp i kroppen.

Nå fortsetter Kreftforeningen og Hurum brannvesen det gode samarbeidet frem til april 2019. Det betyr at den rosa folien forblir på i ett år til.

– Anslag viser at åtte av ti som dør av yrkesrelaterte grunner, dør av kreft. Brannmenn er en av de utsatte gruppene. Vi håper den rosa brannbilen kan være med å skape enda større oppmerksomhet rundt saken fremover, sier Ryel.

Ønsker en halv million

Med rosa brannbil ønsket konstablene fra Hurum å minne både seg selv og kolleger i andre brann- og redningsetater på at gode HMS-rutiner kan redusere helserisikoen. Brannkonstablene gleder seg til å samle inn enda mer penger til kreftsaken.

– Vi har satt oss et mål om å samle inn en halv million kroner på to år, så nå gjelder det å gi gass. Pengene vi samler inn går til forskning på all yrkesrelatert kreft, ikke bare til oss som jobber i brannvesenet. Midlene vil med andre ord komme ansatte i mange yrker til gode, sier brannsjef i Hurum, Nils Georg Nordskag.

Brannfolkene i Hurum har satt seg som mål å samle inn en halv million på to år. (Foto: Tommy Solberg)

Ønsker du å bidra kan du sende valgfritt beløp med Vipps til 110110 eller donere ved å klikke lenken: http://innsamling.kreftforeningen.no/rosabrannbil

For mer informasjon, kontakt Tormod Kvithyld Åmotsbakken, kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen, tka@kreftforeningen.no